గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే

Health tips

10 Best Tips to Keep Heart Healthy / గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే

10 Best Tips to Keep Heart Healthy / గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శరీర బరువు తగ్గించుకోవాలి. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. చేపలు

Read More